Adviseurs en inspiratoren

Teneinde haar activiteiten uit te breiden, haar denkwijze te verrijken en haar producten en diensten continu te vernieuwen raadpleegt Triodos Bank externe adviseurs die gevraagd en ongevraagd ideeën aandragen, en mensen die de bank kunnen inspireren en die nieuwe mogelijkheden en visies aandragen. Triodos Bank nodigt regelmatig inspirerende mensen uit om te spreken op bijeenkomsten van de bank en internationale themabijeenkomsten. Zij zijn van grote waarde bij de ontwikkeling van toekomstgerichte duurzaamheidstrategieën.

Triodos Bank was in 2009 medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values (‘GABV’ of wereldwijde alliantie voor bankieren met waarde). Dit is een groeiend netwerk van onafhankelijke duurzame banken, dat een rijke bron aan inspiratie en uitdaging biedt voor de senior bestuursleden en commissarissen van Triodos Bank, alsmede voor alle toekomstige leiders in de wereld van duurzaam bankieren.

Triodos Bank was gastheer van de jaarlijkse conferentie van de GABV in 2016, waar CEO's van aangesloten banken bijeenkwamen voor een reeks vergaderingen en discussies over de toekomst van waardegedreven bankieren in een snel veranderende digitale omgeving. Hare Majesteit Koningin Máxima was aanwezig bij de openingssessie van deze driedaagse conferentie.

In 2010 stond Triodos Bank samen met de Universiteit Utrecht aan de wieg van het Sustainable Finance Lab (SFL). Het SFL brengt wetenschappers uit diverse disciplines bij elkaar om ideeën te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, stabiele en robuuste financiële sector. De bank was in 2016 organisator van een aantal openbare en besloten bijeenkomsten ter bevordering van deze agenda. Een seminar van SFL over geldcreatie heeft geleid tot gesprekken op hoog Europees niveau tussen vooraanstaande toezichthouders en zo een ingrijpend debat over de toekomst van het financiële systeem beïnvloed.

Triodos Bank nodigt regelmatig specialisten en organisaties uit om haar visie en beleid met betrekking tot verschillende thema's en sectoren verder te ontwikkelen en kritisch tegen het licht te houden. In dit kader worden ook speciale dagen georganiseerd om bepaalde thema's uit te diepen. De themadag voor 2016 heette "Beyond Bricks and Sticks" en was een forum voor discussie over diversificatie van onze producten en diensten naast kredietverstrekking tegen onderpand van activa.

Sprekers tijdens speciale informatieve lunchevenementen voor medewerkers waren onder meer Maurits Groen, een vooraanstaand Nederlands milieudeskundige, en Christiana Figueres, voorzitster van de Parijse milieuonderhandelingen.