Betrokkenheid stakeholders

Stakeholders zijn van essentieel belang voor Triodos Bank. Zij helpen de organisatie in haar ontwikkeling door aan te geven hoe vanuit een extern perspectief naar de werkzaamheden van Triodos Bank wordt gekeken.

Om stakeholders meer bij de bedrijfsvoering te betrekken hebben we dit jaar een formeel proces afgerond waarbij alle kwesties zijn geanalyseerd die van groot belang zijn voor de stakeholders van Triodos Bank, maar ook voor de bank zelf. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een ‘materialiteitsanalyse’ in het hoofdstuk ‘Verslag van de Directie’ en in onderstaande diagram.

Daarnaast heeft Triodos Bank altijd op verschillende manieren baat gehad bij open discussies met al haar stakeholders. Dit varieert van klantendagen - waar honderden klanten uit alle landen waar we actief zijn met elkaar in contact worden gebracht - tot vergaderingen van certificaathouders en enquêtes.

Triodos Bank onderscheidt drie specifieke groepen stakeholders:

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben

Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers;

2. Stakeholders die weliswaar geen directe economische relatie met de bank hebben, maar die wel geïnteresseerd zijn in hoe die relatie wordt aangegaan en onderhouden vanuit een maatschappelijk belang;

Toezichthouders, NGO's, overheden en media;

3. Stakeholders die nieuwe inzichten, mogelijkheden en kennis bieden

Adviseurs en inspiratoren.

De groepen stakeholders

De eerste groep stakeholders bestaat uit mensen en organisaties die zeer nauw betrokken zijn bij Triodos Bank en daar een rechtstreeks economisch belang in hebben. De tweede groep is duidelijk geïnteresseerd in de ontwikkeling van Triodos Bank en met name in de sociale, culturele en ecologische context waarin de bank opereert. De derde groep ten slotte inspireert de bank tot het verleggen van haar grenzen om zo te zorgen dat haar missie een nog grotere impact heeft.

Vertegenwoordigers van al deze groepen hebben aan het eind van het jaar deel kunnen nemen aan een enquête en een sessie met tweegesprekken, waarbij ze input gaven over belangrijke onderwerpen met betrekking tot Triodos Bank. Dit waren maar een paar van de vele activiteiten en contacten met stakeholders in 2016.