Milieujaarverslag

Triodos Bank richt zich op het beperken van haar eigen milieu-impact als instelling. Dit in aanvulling op de positieve bijdrage die de bank realiseert door duurzame ondernemingen te financieren; en ook in aanvulling op haar actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van sectorbrede verbeteringen van de manier waarop de CO2-uitstoot wordt gemeten en gerapporteerd (dit laatste wordt gedaan via het Klimaatstatement Banken, zoals eerder in dit rapport aangegeven). Daarbij kijkt de bank verder dan haar directe impact, en betrekt ze er ook de keuze voor toeleveranciers, producten en services bij.

Klik hier voor meer informatie over het milieubeleid van Triodos Bank, wat dit in de praktijk betekent en gedetailleerde gegevens over de prestaties in 2015.