Vooruitzichten

Triodos Investment Management heeft het volste vertrouwen dat de door haar beheerde fondsen beleggers zullen blijven aantrekken en zullen blijven groeien, voortbouwend op meer dan 20 jaar ervaring in het samenbrengen van waarden, visie en beleggingsrendementen. Gelet op de toenemende vraag in geheel Europa van beleggers in impact investing naar een ervaren, betrouwbare en professionele partner op dat vlak, verwacht Triodos Investment Management haar internationale distributiestrategie te verbreden door nieuwe markten toe te voegen aan haar distributienetwerk.

Om haar reputatie als innovatieve beleggingsbeheerder te versterken, is Triodos Investment Management continu op zoek naar ontwikkeling en groei, zowel door expansie binnen de bestaande fondsen als door het creëren van nieuwe op waarde gebaseerde beleggingsoplossingen. Al met al is Triodos Investment Management goed gepositioneerd om verder te groeien.

Net als de overige afdelingen van Triodos heeft Triodos Investment Management voor de komende drie jaren een toekomstplanning met strategische doelstellingen ontwikkeld. Het doel is een evenwichtige portefeuille op te bouwen met fondsen voor impact investing, die een positief effect hebben op vlakken met betrekking tot de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid en zorg voor de aarde. Het strategisch zwaartepunt van Triodos Investment Management blijft liggen bij particuliere beleggers, distributeurs en professionele beleggers die zich richten op oplossingen voor impact investing voor individuele beleggers. Daarnaast zal Triodos Investment Management blijven werken aan haar internationale distributienetwerk en institutionele beleggersbestand.

In het kader van de ambities voor verdere groei van haar impact en de uitdagende marktomstandigheden en toenemende regelgeving streeft Triodos Investment Management naar een groei van haar beheerd vermogen tot EUR 3,6 miljard in 2016.