Maatschappelijk verantwoorde beleggingen

Triodos SICAV I bestaat uit vier in Luxemburg gevestigde subfondsen die worden gedistribueerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

De volumes van de fondsen van Triodos SICAV I zijn in 2015 gestegen met 25% tot EUR 1.283 miljoen.

De vier fondsen zijn Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Pioneer Fund, Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund. Alle vier de fondsen beleggen in aandelen en obligaties van beursgenoteerde ondernemingen. Deze ondernemingen presteren het beste qua milieu, sociale en governanceaspecten, afgezet tegen vergelijkbare bedrijven in de sector. De activiteiten van de Triodos SRI-fondsen zijn reeds meerdere malen bekroond. Zo kendde Duitse krant Handelsblatt de eerste prijs toe aan Triodos Sustainable Mixed Fund in de categorie ‘Balanced Mixed Funds’. In België werd Triodos Investment Management in België door De Standaard-La Libre Belgique voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot het beste ‘SRI Fund House’.

Engagement

Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft door het toepassen van ‘engagement’ in 2015 tot positieve resultaten geleid. Triodos Research maakte bij 125 aandeelhoudersvergaderingen gebruik van stemrechten namens Triodos SICAV I. De bedrijven werden van tevoren geïnformeerd over de kwesties die Triodos in stemming wilde brengen, zodat organisaties zich op een zinvolle manier konden voorbereiden.

In totaal is Triodos Research 661 keer de dialoog aangegaan met 280 ondernemingen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aantal verbeteringen in hun MVO-beleid en hun resultaten.

Hiermee heeft Triodos Investment Management duidelijk aangetoond dat duurzaam beleggen op de beurs kan leiden tot wezenlijke ontwikkelingen in duurzaam gedrag van ondernemingen.

Vooruitzichten

Wij verwachten dat de continue instroom van nieuwe investeringen in 2016 stabiel zal blijven, wat zal resulteren in een verdere groei van het vermogen onder beheer in de SICAV I fondsen. Triodos Investment Management zal de ontwikkeling van de SRI-fondsen in 2016 verder verkennen.