Kunst en cultuur

Triodos Bank loopt al vele jaren voorop op het gebied van de financiering van kunst en cultuur. Triodos Bank promoot een sector die volgens haar het meest gebaat is bij een bredere variëteit aan financieringsbronnen, bestaande uit een mix van giften, donaties, subsidies en commerciële financieringen. Triodos Investment Management beheert het in Nederland gevestigde Triodos Cultuurfonds, dat als doelstelling heeft te helpen de sector veerkrachtiger te maken.

Het fonds is geïntroduceerd in 2006 en investeert in culturele projecten, met als uiteindelijke doel een gezondere culturele sector te bevorderen.

Ontwikkelingen in 2015

Gedurende het boekjaar bleef het totale vermogen van het fonds stabiel. Ultimo 2015 bedroeg het vermogen EUR 97,7 miljoen (2014: EUR 97,4 miljoen).

Mede door de financiering van Triodos Cultuurfonds konden gedurende 2015 2,9 miljoen mensen in geheel Europa genieten van culturele evenementen zoals films, theater en musea. Ongeveer 2.800 kunstenaars, deelnemers en organisaties die actief zijn in de culturele sector, hebben geprofiteerd van betaalbare atelier- en workshopruimtes die zijn gefinancierd door Triodos Cultuurfonds in 2015.

Casestudie

In 2015 heeft Triodos Cultuurfonds negen leningen verstrekt aan culturele instellingen. Een daarvan is verstrekt aan de Stichting Nowhere in Amsterdam om een nieuw gebouw te kopen en te renoveren. Stichting Nowhere organiseert workshops, festivals en evenementen voor jongeren in Amsterdam.

Vooruitzichten

Triodos Cultuurfonds streeft ernaar om in 2016 een aantrekkelijke propositie te blijven bieden voor beleggers en een directe impact te kunnen realiseren op een gezonde ontwikkeling van de Nederlandse culturele sector. Verwacht wordt dat het volume van het beheerd vermogen van het fonds in 2016 licht zal stijgen.