Biologisch voedsel en biologische landbouw

Triodos Investment Management ziet de noodzaak en de mogelijkheid om ondernemingen te ondersteunen die een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een duurzamere levensstijl en economie. Europese biologische en duurzame op de consumentgerichte ondernemingen groeien en bereiken het stadium van volwassenheid in hun ontwikkeling. Behalve durfkapitaal en ‘angel investors’ worden de kapitaalmarkten echter vooral gekenmerkt door een kortetermijnfocus die niet past bij de langetermijnvisie van missiegedreven bedrijven. Het Triodos Organic Growth Fund, dat in januari 2014 werd opgericht als subfonds van Triodos SICAV II, streeft ernaar deze leemte te vullen.

Triodos Organic Growth Fund

Triodos Organic Growth Fund is een ‘evergreen’-fonds, dat langetermijnleningen en missiegerichte private equity verstrekt aan toonaangevende, volwassen ondernemingen in de sector biologische voeding en duurzame consumentenproducten.

In 2015 groeide het totale volume aan beheerd vermogen van Triodos Organic Growth Fund met 11,2% tot EUR 32,6 miljoen.

Triodos Groenfonds

Bovendien heeft Triodos Groenfonds in 2015 ongeveer 7.700 hectare aan biologische landbouwgrond in Europa gefinancierd. Deze biologische beheerde grond produceerde in 2015 een equivalent van 6,2 miljoen maaltijden, ofwel genoeg voedsel voor een duurzaam dieet voor ongeveer 5.700 mensen.

Casestudie

Sinds februari 2014 is Triodos Organic Growth Fund houder van 20% van de aandelen in Aarstiderne A/S (Deens voor ‘de Seizoenen’). Aarstiderne is een leverancier van biologische boodschappenkratten met ruim 120 mensen in dienst. U kunt meer lezen over de activiteiten van Aarstiderne en Triodos Organic Growth Fund in het hoofdstuk over impact.

Vooruitzichten

Triodos Organic Growth Fund voorziet voor 2016 een groei van haar portefeuille door toevoeging van drie tot vier nieuwe beleggingen. Het fonds richt zich momenteel op beleggingen in de orde van grootte van EUR 2 tot 6 miljoen per belegging. De doelstelling van het fonds is om eind 2016 circa 65% van de totale intrinsieke waarde te hebben belegd.