Duurzaam sparen en kredietverlening

Grotere impact door duurzame financiering

Triodos Bank wil blijvend een positie verwerven als vooraanstaande bank binnen de duurzame sectoren waarin zij actief is.

De kredietportefeuille is in 2015 bij de meeste vestigingen opnieuw gegroeid en, belangrijker nog, verder gediversifieerd. De kredietportefeuille van de Duitse vestiging is ook dit jaar weer gegroeid, met 8,5% of EUR 20,3 miljoen (2014: 3%). Nieuwe verplichtingen uit hoofde van leningen bedroegen EUR 40 miljoen (2014: EUR 35 miljoen). Deze hadden met name betrekking op de windenergiesector.

In het Verenigd Koninkrijk nam de herkozen regering een assertievere houding aan ten aanzien van het afschaffen van subsidies voor duurzame energie. Hierdoor komen duurzame projecten op korte termijn onder grotere druk te staan. Voorstellen om huurders het recht te geven op koop van hun bij een woningbouwvereniging gehuurde woning zorgen eveneens voor onzekerheid binnen een andere belangrijke sector van Triodos. Ondanks deze leningen aan duurzame organisaties is het vermogen over 2015 gegroeid met 17% tot EUR 843 miljoen (2014: 17%). De belangrijkste groeisectoren waren gezondheids- en maatschappelijke zorg, en duurzame energie voor plaatselijke gemeenschappen. Hoogtepunten zijn onder meer de samenwerking met Social Investment Scotland, een vooraanstaande sociale kredietverstrekker. In dat kader wordt een financiële structuur gebruikt om financiering te verstrekken aan sociale basisorganisaties die een ongedekte lening nodig hebben.

In België is de kredietportefeuille gegroeid met 16% tot EUR 1.159 miljoen (2014: EUR 998 miljoen) op een markt die wordt gekenmerkt door hevige concurrentie en historisch lage rentes, wat leidt tot een groot aantal vervroegde aflossingen van leningen. Duurzame hypotheken groeiden nog sneller (met 48%) en vertegenwoordigen inmiddels 13% van de totale kredietportefeuille.

Behalve de toenemende volumes is ook het aantal verstrekte leningen in 2015 in Spanje met bijna een derde toegenomen. Naar aanleiding van gewijzigde overheidsvoorschriften presteerden leningen voor duurzame energie gedurende een periode wat zwak. Tijdens het jaar heeft Triodos Bank haar leningen voor zonne-energieprojecten echter hervat.

Duurzame hypotheken in Nederland, waarbij huiseigenaren een prikkel krijgen te kiezen voor meer milieuvriendelijke huizen, groeiden met 46% of EUR 124 miljoen (2014: 45%). Leningen aan duurzame ondernemingen namen toe met 5% of EUR 40 miljoen, met inbegrip van een aantal grote aflossingen.

De totale voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalden van 0,28% van de gemiddelde kredietportefeuille in 2014 tot 0,16% in 2015. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de kredietportefeuille van Triodos Bank goed was. Dit is veel lager dan het gemiddelde van de Europese banksector, wat een duidelijk signaal afgeeft over de kracht van leningen aan de reële economie, en de waarde van sterke relaties met cliënten en van aandacht op de lange termijn voor projecten en ondernemingen met maatschappelijke impact.

Duurzaam sparen

De vestigingen van Triodos Bank hebben hun uiterste best gedaan om het juiste evenwicht te bereiken tussen deposito's en kredieten. Zij deden dit door de deposito's te laten stijgen en de kredieten te laten afnemen. Het beoogde evenwicht werd in 2015 nog niet bereikt. Dit blijft daarom een belangrijke uitdaging voor ons.

Veel mensen vinden het duurzaam aanwenden van hun geld een aantrekkelijk idee. Het is vaak de aanleiding om een rekening te openen bij Triodos Bank. Dit bewustzijn is grotendeels te danken aan de kracht van het merk Triodos Bank en de goede reputatie van de bank in alle landen. De spaargelden hebben in 2015 bij alle vestigingen van Triodos Bank een aanzienlijke groei doorgemaakt.

Door een toename van particuliere klanten met 10%, en van zakelijke klanten met ruim 20% heeft de Nederlandse vestiging de haar toevertrouwde middelen weten te verhogen met EUR 402 miljoen. Per het jaareinde bedroeg het aantal klanten dat werd bediend, 275.000.

De Spaanse vestiging heeft inmiddels 200.000 klanten, met debetrekeningen en rekeningen-courant als de populairste producten – producten die aan de alledaagse bankbehoeften voldoen.

De Britse vestiging heeft haar spaardoelstellingen overtroffen, met 18% (2014: 24%) of EUR 178 miljoen aan nettogroei van de toevertrouwde middelen. De deposito's bij Business Banking maakten met name in de tweede helft van het jaar een gezonde groei door, voornamelijk vanwege een grote hoeveelheid deposito's van bestaande zakelijke klanten en liefdadigheidsinstellingen.

De Belgische vestiging lanceerde een nieuw, maandelijks spaarproduct, dat bijdroeg aan een duidelijke toename van de spaarrekeningen, met een stijging van[bvdb3] 11%, en waardoor een jonger publiek werd aangetrokken.

In Duitsland zijn de toevertrouwde middelen gegroeid met 25% (2014: 11%). De vestiging bedient nu 11.410 klanten en er zijn met succes nieuwe producten op de markt geïntroduceerd. De voornaamste aandacht van de vestiging gaat uit naar de groei van de kredietportefeuille.