Vennootschappelijk mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2015

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

in duizenden euro’s

Aand-
elen-
kapitaal

Agio

Her-
waard-
erings-
reserve

Wettel-
ijke
reserve

Overige
reserve

Onver-
deelde
winst

Totaal eigen
vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 1 januari 2014

427.452

118.162

180

5.116

77.439

25.683

654.032

Uitbreiding aandelenkapitaal

14.950

8.079

 

 

 

 

23.029

Stockdividend

8.330

–8.330

 

 

 

 

Realisatie van herwaardering

 

 

200

 

 

 

200

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

10

 

–10

 

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

590

 

 

590

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

8.667

–8.667

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–17.016

–17.016

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

 

Aan de vennootschap vervallen dividend

 

 

 

 

12.662

 

12.662

Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

–196

196

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

3

 

3

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

30.125

30.125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2014

450.732

117.911

390

5.510

98.957

30.125

703.625

Uitbreiding aandelenkapitaal

24.858

14.763

 

 

 

 

39.621

Stockdividend

8.739

–8.739

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

104

 

 

 

104

Realisatie van herwaardering

 

 

9

 

–9

 

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

563

 

 

563

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

12.375

–12.375

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–17.750

–17.750

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

13.633

 

13.633

Aan de vennootschap vervallen dividend

 

 

 

 

 

Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

5.213

–5.213

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

–6

 

–6

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

40.727

40.727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2015

484.329

123.935

503

11.286

119.737

40.727

780.517