Geconsolideerde winst- en verliesrekening
over 2015

Download XLS