Microfinanciering – Header image (foto)

Microfinanciering

Impactmetingen

De gespecialiseerde microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management hebben kredieten verstrekt aan 100 microfinancieringsinstellingen (2014: 102). Deze instellingen zijn gevestigd in 45 landen (2014: 44). Gezamenlijk bereikten ze in 2015 circa 10,2 miljoen spaarders (2014: 8,2 miljoen), en 15,5 miljoen kredietnemers (2014: 11 miljoen).

Microfinanciering – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening microfinanciering

Percentage van onze kredieten en investeringen aan de microfinancieringssector

Microfinanciering – 8,6% van onze kredieten aan de sector microfinanciering (cirkeldiagram)

Kredietverlening per regio

Microfinanciering – Financiering per regio (cirkeldiagram)

Onze visie

Toegang tot financiering biedt voor miljoenen mensen een reddingslijn waarmee ze hun dagelijks leven beter kunnen inrichten, onverwachte moeilijkheden kunnen overwinnen, ambities kunnen waarmaken en plannen kunnen maken voor de toekomst. Toch zijn wereldwijd nog altijd twee miljard mensen verstoken van financiële basisproducten en -diensten.

Vanuit ons diepgewortelde engagement om geld te laten werken voor een positieve verandering, wil Triodos Bank deze uitdaging aangaan omdat we ervan overtuigd zijn dat toegang tot financiering mensen de keuzevrijheid geeft om te leven zoals zij dat willen. Inclusieve financiering biedt mensen die van oudsher onderbediend zijn financiële diensten, zoals sparen, kredietverlening en verzekeringen. Deze diensten stellen mensen in staat zichzelf en hun gezin beter te onderhouden en de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Door middel van onze beleggingsactiviteiten willen we ook bijdragen aan het opbouwen van een krachtige, transparante financiële sector met een duurzame aanpak van financiële dienstverlening aan iedereen. Op deze wijze versterkt inclusieve financiering lokale economieën door het stimuleren van ondernemerschap en werkgelegenheid.

Sector die zich voortdurend ontwikkelt en uitbreidt

Als een van de eerste vernieuwende investeerders (sinds 1994), hebben we gezien hoe de inclusieve financieringssector zich met name de laatste tien jaar snel heeft ontwikkeld en uitgebreid. De sector heeft aangetoond dat mensen met een laag inkomen bankabel zijn en op duurzame wijze van financiële diensten kunnen worden voorzien.

Een groeiend aantal mondiale, nationale en lokale leiders is gaan inzien dat toegang tot financiële diensten een belangrijke randvoorwaarde is voor de economische en sociale ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Financiële inclusiviteit staat daarom hoog op de agenda van talloze overheden en internationale fora, en is ook terug te vinden in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Niet als doel op zich, maar als een krachtig instrument om veel van de belangrijkste ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Hoe ziet de toekomst van inclusieve financiering eruit?

Wereldwijd zijn er twee trends die de inclusieve financiële sector steeds meer zullen beïnvloeden en vormen: de impact van nieuwe technologieën op de financiële sector en de toenemende koopkracht van de lagere inkomensgroepen in opkomende markten. Nu de sector volwassen is geworden, hebben veel microfinancieringsinstellingen en banken mogelijkheden aangegrepen om projecten te financieren die niet alleen een positieve impact op het milieu hebben, maar ook binnen sectoren als huisvesting, water en sanitaire voorzieningen, onderwijs en landbouw. Dit maakt inclusieve financiering tot een breed thema met allerlei dwarsverbanden.

Ook zien we uit naar de verdere ontwikkeling en uitvoering van meerdere strategieën om het midden- en kleinbedrijf in te schakelen vanwege het vermogen van deze ondernemingen om werkgelegenheid te creëren, met bijzondere aandacht voor duurzame energie en duurzame landbouw. Door in deze sectoren te investeren en voort te bouwen op de brede kennis en ervaring van de Triodos Groep, willen we de toegang tot duurzame energie bevorderen en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de landbouwsector in ontwikkelingslanden.

Praktijkvoorbeeld

Dawn
 

Microfinanciering – Praktijkvoorbeeld (foto)

Hannes Manndorff, directeur van Dawn in Myanmar

Wat was de uitdaging voor dit project?

Toen Accion ongeveer twee en een half jaar geleden begon te kijken naar investeringsmogelijkheden in Myanmar, had nog geen 20% van de bevolking toegang tot formele financiële dienstverlening en waren er zeer weinig aanbieders van microfinanciering actief in het land. Hoewel Myanmar een politiek en economische hervormingsproces in gang had gezet, was het nog altijd het op twee na armste land in Azië. De enorme, nog onaangeboorde markt voor microfinanciering in combinatie met de lage capaciteit, gebrekkige infrastructuur en een uiterst onzekere regelgeving, bood zowel een kans als een uitdaging die wij wilden aangaan.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Accion bracht samen met Triodos Investment Management en FMO, twee instellingen met wie we een lange en vruchtbare samenwerking hebben, een bod uit op de enige microfinancieringsinstelling (MFI) van het land die mocht worden overgenomen: Save the Children’s Dawn Microfinance. Na het winnen van de bieding bracht het consortium de activiteiten van Save the Children, inclusief al het personeel en de activa, vrijwel zonder verstoring voor de klanten en medewerkers onder in een nieuwe organisatie met winstoogmerk. Deze overname en omzetting bood een enorm voordeel ten opzichte van een organisatie helemaal vanaf de grond op te bouwen. Dat zou namelijk het enige alternatief zijn geweest voor het verlenen van hoogwaardige financiële diensten aan de talloze mensen zonder bank in Myanmar. De omzetting van wat eerst een programma van Save the Children was naar een onafhankelijke microfinancieringsinstelling met winstoogmerk, inclusief een vergunning van de centrale bank, was toentertijd baanbrekend.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Triodos Investment Management, FMO en Accion bundelden de krachten om een jonge MFI in Myanmar over te nemen op een moment dat er nog veel politieke, economische en juridische onzekerheid heerste. De eendracht en het engagement van alle drie investeerders om DAWN te veranderen in een toonaangevende MIF overtuigden Save the Children om de organisatie aan het consortium te verkopen. Triodos en FMO brachten een schat aan kennis en ervaring mee voor deze overname, wat de toezichthouders positief stemde en ertoe bracht de benodigde goedkeuringen en vergunningen te verlenen. Ook heeft Triodos een waardevolle bijdrage geleverd door haar betrokkenheid op bestuurlijk niveau voor DAWN, met Femke Bos, fondsbeheerder van het Triodos Microfinance Fund, als zeer betrokken lid van de raad van bestuur en voorzitter van de Audit Committee. Daarnaast heeft DAWN reeds geprofiteerd van de hechte betrekkingen die Triodos in de regio onderhoudt. Zo faciliteerde Triodos een werkbezoek van enkele toonaangevende MFI's in Cambodja, waardoor de organisatie toegang heeft gekregen tot best practices op het gebied van bestuur, management en bedrijfsactiviteiten.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Sinds de overname door het consortium in maart 2015 is het aantal actieve klanten verdubbeld tot 54.000. Ook streven de investeerders van het consortium ernaar de ontwikkeling van de sector te beïnvloeden. Dit doen ze door zowel een voorbeeldfunctie voor hoogwaardige microfinanciering in Myanmar te vervullen als actief samen te werken met de toezichthouders en de gemeenschap voor financiële inclusiviteit in bredere zin.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Dankzij de investering van Triodos Investment Management, FMO en Accion, heeft DAWN haar diensten in hoog tempo kunnen uitbreiden naar nieuwe regio's en bedienen we inmiddels duizenden klanten die voorheen geen bank hadden. Sinds de overname hebben klanten ook geprofiteerd van vereenvoudigde producten, kortere doorlooptijden en lagere tarieven. De investeerders en DAWN streven naar verdere versterking en uitbreiding van het productaanbod, verbetering van de klantervaring en een bereik van ten minste 200.000 actieve klanten in de komende vier jaar.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Sinds het begin van het partnerschap delen Triodos Investment Management, FMO en Accion dezelfde visie voor Myanmar en DAWN. Deze visie behelst DAWN inzetten als instrument om financiële inclusie in het land te bevorderen, een best practice model-MFI ontwikkelen, bijdragen aan de ontwikkeling van de financiële sector en streven naar zowel financieel als sociaal rendement met een langetermijnvisie.

Methoden

Het bewijs van de impact van onze microfinancieringsactiviteiten is afkomstig uit het Duurzame Managementsysteem voor Opkomende Markten van Triodos Investment Management. Deze informatie is gebaseerd op gedetailleerde kwartaalrapportages van de microfinancieringsinstellingen en banken in de portefeuille, jaarlijkse beoordelingen en locatiebezoeken.

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens vast te leggen, schatten we, waar van toepassing, het aantal personen op basis van kredietoffertes of meten we ten minste 80% van de projecten in de portefeuille, creëren we een conservatief gemiddelde voor het aantal personen en berekenen we het cijfer voor de resterende 20%.