Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Header image (foto)

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting

Impactmetingen

In 2015 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management 316 gemeenschapsprojecten en 169 sociale huisvestingsprojecten, die direct en indirect woonruimte bieden aan circa 12.400 mensen.

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening sociale projecten

Percentage van onze leningen en investeringen aan gemeenschapsprojecten en de sociale huisvestingssector

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – 7,7% van onze kredieten aan de sector Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting (cirkeldiagram)
  • 5,9% aan sociale huisvesting
  • 1,8% aan sociale ondernemingen

Financiering van sociale projecten per subsector
(sociale ondernemingen alleen)

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting

Er zijn veel sociale organisaties en goede doelen die sociale problemen aanpakken op een manier die ook commercieel haalbaar is. Tegelijkertijd zien we een groei van het aantal sociale ondernemers: mensen die nieuwe bedrijfsmodellen creëren, ingegeven door een sociaal motief om een specifieke groep in hun buurt of in de maatschappij te bedienen, vanuit het oogpunt van gedisciplineerd bedrijfsmanagement.

Financiering van de sociale economie

We zien mogelijkheden voor deze opkomende ‘Sociale Economie’-sector om een positieve en belangrijke rol te spelen naast de publieke sector en de conventionele bedrijfssector bij het vormgeven van onze toekomstige economieën.

Onze prioriteiten

Binnen deze sector richten we ons op relaties met vooraanstaande sociale ondernemers die in hun benadering een duidelijk positieve sociale impact laten zien op de gemeenschappen die zij bedienen.

In veel gevallen passen sociale ondernemingen zich aan aan grote veranderingen in de financiering door de overheid en de publieke sector. Als zodanig moeten ze innovatief zijn in hoe ze hun bedrijf organiseren, zodat ze het grootst mogelijke sociale voordeel kunnen realiseren en tegelijkertijd economisch duurzaam zijn.

We zijn er voornamelijk op gebrand bedrijfsmodellen te ondersteunen die het potentieel hebben om schaalbaar te worden en hun impact te vergroten door middel van groei van hun onderneming en het inspireren van anderen om hetzelfde te doen.

Onze activiteiten

Onze activiteiten binnen sociale projecten bestaan onder andere uit kredietverlening aan organisaties die een positief sociaal voordeel opleveren, variërend van gemeenschapsondernemingen, fairtrade-ondernemingen en sociale ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan kwetsbare en achtergestelde groepen tot non-profit ondernemingen met een sociaal oogmerk en aanbieders van sociale huisvesting.

Praktijkvoorbeeld

Thera Trust
 

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Praktijkvoorbeeld (foto)

Simon Conway, bestuurssecretaris van Thera Trust.

Wat was de uitdaging voor dit project?

Thera ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking en het vinden van een geschikte woonruimte voor mensen die aangepaste huisvesting nodig hebben. Een dergelijke woonruimte is voor de mensen die wij ondersteunen essentieel willen zij een goed en zelfstandig leven leiden in hun buurt. Hoewel meer mensen Thera om hulp hebben gevraagd, konden we vaak pas steun verlenen als ze geschikte huisvesting hadden gevonden. Dit bracht ons ertoe op zoek te gaan naar financiering om woonruimte te kopen en aan te passen – “een gewoon huis in een gewone straat” – voor mensen die anders nergens terecht konden.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Forward Housing SW, onze huisvestingsorganisatie, beschikt over een team van deskundigen die werken met personen, hun families, verzorgers en een ondersteunend netwerk om een geschikte woning te vinden en deze helemaal aan de behoeften van iemand aan te passen. Vervolgens wordt de woning verhuurd aan een woningbouwvereniging zodat de betreffende persoon een huurovereenkomst kan sluiten met de zekerheid van woonruimte die dat biedt. Tegelijk profiteert diegene van de hoogwaardige dagelijkse ondersteuning die een van de zorgorganisaties van Thera verleent.

Welke impact heeft Triodos Bank op jullie project?

Triodos Bank heeft Thera geholpen 2 miljoen pond aan te trekken door de uitgifte van obligaties voor goede doelen. Naast het helpen verstrekken van een woning aan enkele mensen die wij ondersteunen – en die tot de meest kwetsbaren in de samenleving behoren – heeft Triodos Bank Thera Trust in contact gebracht met tal van nieuwe investeerders, die belangstelling beginnen te krijgen voor onze organisatie en de manier waarop wij werken. Ook heeft Triodos Bank onze denkwijze verandert, waardoor we nu een bredere reeks financiële opties overwegen en de deur openstaat naar andere financieringstrajecten, elk met hun eigen risico en complexiteit.

Welke impact heeft uw project op de sector?

We zijn er trots op mensen met een verstandelijke beperking arbeidsmogelijkheden te bieden in directeurs- en andere leidinggevende functies binnen de Group. Volgens ons zijn we de enige grote aanbieder van steun aan volwassenen met een verstandelijke beperking in het Verenigd Koninkrijk waar betaalde bestuursleden met een verstandelijke beperking zitting hebben in de raad van bestuur. Momenteel zijn er acht van deze bestuursleden bij ons in functie, wat bewijst dat mensen met een verstandelijke beperking leidinggevende capaciteiten bezitten. In de visie van onze organisatie staat dat voorop.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

We zijn van mening dat mensen met een verstandelijke beperking leiders in de samenleving kunnen zijn. Wij streven ernaar het goede voorbeeld te geven. Bestuursfuncties binnen de organisatie laten vervullen door mensen met een verstandelijke beperking en de talloze manieren waarop mensen die we ondersteunen worden betrokken bij de algemene koers en de directie van Thera zijn hier een duidelijk bewijs van. Ook proberen we mensen te helpen bij het opbouwen van vriendschappen en netwerken bij hen in de buurt en om hun afhankelijkheid van betaalde formele ondersteuning te verminderen. Tegelijkertijd streven we ernaar de capaciteit van deze wijken te vergroten om mensen met een verstandelijke beperking op te nemen – mensen die in het verleden werden weggestopt – en buurtbewoners te laten zien dat deze mensen met de juiste steun tot grootse dingen in staat zijn. Voor de mensen die we ondersteunen willen we een grotere mate van inclusiviteit en bewustzijn creëren.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Voor ons is het belangrijk waar mogelijk te werken met organisaties die ethisch gericht zijn. We waren echt blij dat Triodos Bank graag met Thera in zee wilde gaan en daar mensen bij wilde betrekken die wij ondersteunen. De meningen en opmerkingen van mensen die wij ondersteunen geven vorm aan onze activiteiten en werkwijzen. Triodos Bank wilde horen wat zij te zeggen hadden en stond welwillend tegenover hun behoeften en wensen. Voor ons is het fantastisch om te werken met een financiële instelling die niet alleen investeert in de duurzaamheid van onze projecten, maar die ook onze passie deelt voor het verlenen van de optimale service die het beste voorziet in de behoeften van de mensen die wij ondersteunen.

Methoden

Het aantal gehuisveste mensen is gebaseerd op een gemiddelde van 2,5 personen per huishouding.

Bij onze berekeningen meten we alleen het aantal huishoudens met een directe relatie tot onze financiering of belegging, of benaderen we dit cijfer naar rato van indirecte financiering via woningcorporaties.

Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens vast te leggen, meten we, waar van toepassing, ten minste 80% van de projecten in de portefeuille, creëren we een conservatief gemiddelde voor het aantal huishoudens en berekenen we het cijfer voor de resterende 20%.