Kunst en cultuur – Header image (foto)

Kunst en cultuur

Impactmetingen

Dankzij de kredietverlening van Triodos Bank en Triodos Investment Management aan culturele instellingen konden in 2015 14,3 miljoen bezoekers (2014: 7,2 miljoen, aangepast) in heel Europa genieten van culturele evenementen in bioscopen, theaters en musea. Omgerekend betekent dit het equivalent van 23 culturele ervaringen per klant van Triodos Bank.

De financiering van Triodos Bank en Triodos Investment Management ondersteunde tevens circa 3.000 kunstenaars en mensen die in de culturele sector actief zijn, evenals een aantal organisaties die ruimte bieden aan culturele activiteiten, zoals workshops en muziekopleidingen.

Kunst en cultuur – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening kunst en cultuur

Percentage van onze kredieten en investeringen aan de kunst- en cultuursector

Kunst en cultuur – 5,9% van onze kredieten aan de kunst- en cultuursector (cirkeldiagram)

Financiering van kunst en cultuur per subsector

Kunst en cultuur – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op kunst en cultuur

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de samenhang in de samenleving als geheel. Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en verbindt mensen.

Kunst als katalysator voor persoonlijke en gemeenschapsontwikkeling

Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en een levendige samenleving. Ze kunnen inspireren en motiveren tot verandering.

De culturele sector is dynamisch en veelzijdig. Cultureel ondernemerschap is booming. Veel instellingen zijn volledig of gedeeltelijk commercieel en richten zich op een breed en divers publiek. Triodos Bank past in de dynamiek van een sector met deze ondernemersfocus en financiert innovatieve culturele ondernemers om haar impact te helpen vergroten.

Onze prioriteiten

Op basis van haar engagement van oudsher met kunst en cultuur is Triodos Bank een van de koplopers in de sector. Ze ontwikkelt innovatieve financieringsinstrumenten, zoals borgstellingsfondsen. Hiertoe werken we samen met overheden, brancheverenigingen en adviseurs.

Grote diversiteit

We richten onze kredietverlening op culturele initiatieven, ongeacht hun omvang, die verschillende activiteiten ontplooien zoals – om een voorbeeld uit de praktijk te gebruiken – een podium, museum en restaurant in één bedrijf.

Naast deze kredietverlening beschikken we over een fonds (Triodos Cultuurfonds) voor Nederlandse cliënten. Het Fonds, dat in 2006 is opgericht, is een voorloper geweest op het gebied van financiering van kunst en cultuur, met als doel de sector door het stimuleren van cultureel ondernemerschap minder afhankelijk te maken van subsidies en giften.

Triodos Bank zal zich in de toekomst richten op versterking van haar lokale netwerken en lokaal cultureel ondernemerschap.

De voordelen van kunst voor de maatschappij

Kunst en cultuur – De voordelen van kunst voor de maatschappij (grafisch)

Onze activiteiten

‘Verbondenheid’ neemt een centrale plaats in bij onze visie op de culturele sector. Triodos Bank financiert kunstenaars en culturele instellingen die bruggen bouwen met de maatschappij.

Veelal betekent dit een combinatie van hoge artistieke kwaliteit en een brede toegankelijkheid. De aansluiting met de gemeenschap vindt op verschillende manieren plaats: door het bereiken van een breed publiek, en door contacten met derden, zoals sponsoren, bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Daarnaast is er contact met amateurs die lokaal actief zijn en het bijdragen aan sociale samenhang.

Praktijkvoorbeeld

Krowji
 

Methoden

Het aantal bezoekers berekenen we op basis van het aantal mensen dat in 2015 een bezoek heeft gebracht aan evenementen, voorstellingen, theaters, bioscopen en musea. De cijfers worden aangeboden door instellingen die Triodos Bank financiert. Omdat het zeer ingewikkeld is om nauwkeurig aan te geven hoeveel personen daarmee worden bereikt, hebben we in het aantal bezoekers geen individuele kunstenaars, musici, filmmakers en dergelijke opgenomen die door Triodos Bank worden gefinancierd.

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens vast te leggen, berekenen we het gemiddelde aantal mensen dat in het jaar een evenement of voorstelling bij een bepaald project bezoekt, vermenigvuldigd met het aantal evenementen dat tijdens het project wordt georganiseerd.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 607.000 klanten eind 2015.