Certificaathouders

Elk jaar wordt er in de landen waar Triodos Bank vestigingen heeft, een internationaal vragenformulier verspreid onder certificaathouders. Met deze enquête bepaalt de bank de mate van tevredenheid onder de mensen die de bank van kapitaal voorzien en in zekere zin 'mede-eigenaren' kunnen worden genoemd. Ook wordt met de enquête vastgesteld in hoeverre de financiële en niet-financiële resultaten van Triodos Bank in evenwicht zijn. Tot slot is de enquête van belang om inzicht te krijgen in de visie van stakeholders op het economisch en maatschappelijk klimaat waarin de bank opereert. In 2015 hebben 4.500 certificaathouders, van de totale gemeenschap van 32.500 beleggers, de enquête ingevuld.

De belangrijkste bevindingen van de enquête van 2015 was dat er grote tevredenheid bestaat over de algehele prestaties van Triodos Bank en over het evenwicht van de bank tussen financiële en niet-financiële resultaten. Deze balans is al vanaf het begin van de enquête min of meer gelijk. Er is een hoge mate van vertrouwdheid met in het bijzonder de missie van Triodos Bank, maar ook met de strategie van alle vestigingen. Kredietverstrekking aan duurzame sectoren wordt gezien als de belangrijkste bijdrage die Triodos Bank kan leveren aan de samenleving in ruime zin en aan het milieu en de cultuur. Nadere gegevens over de resultaten vindt u hier.

De enquête is gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank. Ook kwam de enquête aan de orde tijdens de bijeenkomsten met certificaathouders op de verschillende vestigingen. De uitkomsten worden tijdens de Algemene Vergadering gebruikt om vragen en discussies uit te lokken. De Algemene Vergadering zelf wordt altijd online uitgezonden. Op die manier kunnen zoveel mogelijk certificaathouders vragen stellen aan en kennisnemen van de toelichting van de Directie, de Raad van Commissarissen en het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor).

De bijeenkomst voor certificaathouders die in maart 2015 in België werd gehouden, werd bijgewoond door bijna 500 mensen. Deelnemers konden vragen stellen aan het Bestuur van het Administratiekantoor en het senior management van zowel Triodos Bank in België als de Directie.

Het aandelenkapitaal van Triodos Bank wordt beheerd door het Administratiekantoor. Dit orgaan zorgt ervoor dat de missie van Triodos Bank, de continuïteit van haar activiteiten en de financiële belangen van de certificaathouders worden gewaarborgd.