Triodos Bank in België

Het doel van Triodos Bank is om als bank bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing. Dat doen we door bij elke financiering rekening te houden met de gevolgen voor natuur, cultuur en samenleving, en met de behoeftes van de volgende generaties.

Ik ben dan ook trots dat onze kredietverlening in België eind 2014 de kaap van 1 miljard euro heeft overschreden, een mijlpaal. De kredietverlening aan duurzame ondernemingen en projecten in België is met 20% sterk gegroeid. De deposito’s van de klanten groeiden met 7% tot 1,4 miljard euro. Duurzaam vermogensbeheer nam toe met meer dan 30% en de Triodos beleggingsfondsen groeiden met meer dan 60%. Het aantal klanten steeg tot 61.000, een stijging van 7%. Het aantal Belgische werknemers nam toe tot 117 (2013: 106).

De nettowinst van de Belgische vestiging bedroeg EUR 7,5 miljoen tegenover EUR 9,6 miljoen in 2013. De daling is grotendeels toe te schrijven aan de verhoging van de kosten als gevolg van de taxatie op het spaargeld dat banken in België aanhouden en aan de reeds eerder vernoemde bijdrage aan de redding van de Nederlandse SNS Bank.

Onze groei is sterk en gezond; ons bankmodel is transparant en eenvoudig. Met 20% groei in de kredietverlening leveren we een sterk signaal dat we steeds meer bijdragen tot de ontwikkeling van toekomstgerichte, duurzame sectoren zoals hernieuwbare energie, duurzaam bouwen – zowel voor professionelen als particulieren – of gezondheidszorg.

In 2015 zet Triodos Bank België extra in op kredietverlening in de sector duurzaam vastgoed met een team dat zich hierop toelegt. De kredietactiviteiten in België worden zodoende vanuit vier commerciële pijlers ingericht: KMO’s en Social profit, Hernieuwbare energie, Duurzaam vastgoed en Duurzame woonkredieten.

Met de opening van een eerste kantoor in Gent zet Triodos Bank een nieuwe stap in haar ontwikkeling in België, met hetzelfde doel voor ogen: niet alleen economische, maar ook sociale en ecologische waarde creëren.

Olivier Marquet
Directeur

Lees het hele artikel

Kerncijfers

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2014

2013

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.361.327

1.274.158

Aantal rekeningen

62.705

60.085

 

 

 

Kredieten

998.375

832.185

Aantal

2.469

2.179

 

 

 

Balanstotaal*

1.546.153

1.440.200

 

 

 

Totaal baten

34.529

30.726

Bedrijfslasten

–24.495

–18.282

Waardeveranderingen van vorderingen

–597

589

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

9.437

13.033

Belastingen bedrijfsresultaat

–1.961

–3.395

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

7.476

9.638

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

114

106