Kerncijfers

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2014

2013

2012

2011

2010

*

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

**

De berekening van de (common) equity tier 1-ratio en de total capital ratio over 2014 is gebaseerd op de verslagleggingsvereiste in de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel II-regels.

***

De berekening van de leverage ratio over 2014 is gebaseerd op de verslagleggingsvereiste volgens de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels.

****

e nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

*****

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

******

De factor tussen het laagste en het hoogste salaris wordt zorgvuldig bewaakt om ervoor te zorgen dat deze niet te hoog wordt. Deze factor wordt per land berekend. In 2014 was de verhouding in Nederland 9,6. Deze verhouding was lager in andere landen als gevolg van de kleinere omvang van de kantoren en omdat de Directie van Triodos Bank vanuit het hoofdkantoor in Nederland werkt.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

704

654

565

451

362

Aantal certificaathouders

32.591

31.304

26.876

21.638

16.991

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

6.289

5.650

4.594

3.731

3.039

Aantal rekeningen

628.321

556.146

454.927

363.086

278.289

 

 

 

 

 

 

Kredieten

4.266

3.545

3.285

2.838

2.128

Aantal

36.320

29.620

24.082

21.900

17.283

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

7.152

6.447

5.291

4.291

3.495

Fondsen in beheer*

3.480

3.199

2.754

2.495

2.122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

10.632

9.646

8.045

6.786

5.617

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

189,6

163,7

151,6

128,7

102,7

Bedrijfslasten

–138,4

–112,6

–100,1

–89,9

–78,0

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–11,1

–17,1

–20,9

–15,8

–9,8

Waardeveranderingen van deelnemingen

0,2

0,2

0,2

–0,1

–0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

40,3

34,2

30,8

22,9

14,8

Belastingen bedrijfsresultaat

–10,2

–8,5

–8,2

–5,6

–3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

30,1

25,7

22,6

17,3

11,5

 

 

 

 

 

 

(Common) equity tier 1-ratio**

19,0%

17,8%

15,9%

14,0%

13,8%

Total Capital ratio**

19,0%

17,8%

16,0%

14,4%

14,7%

Leverage ratio***

8,8%

8,7%

9,0%

8,4%

7,9%

Bedrijfslasten/totaal baten

73%

69%

66%

70%

76%

Rendement eigen vermogen in %

4,4%

4,3%

4,5%

4,3%

3,4%

Rendement op vermogen in %

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in EUR)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

78

77

75

74

73

Nettowinst****

3,41

3,23

3,37

3,18

2,45

Dividend

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo*****

1.017

911

788

720

636

Uitstroom

10%

7%

10%

9%

11%

Percentage vrouwen met managementfunctie

40%

40%

42%

37%

35%

Opleidingskosten per medewerker in euro’s

1.856

2.055

1.731

2.020

1.897

Verhouding hoogste/laagste salaris******

9,6

9,4

9,4

9,8

8,5

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1.000 kg)

3.084

2.906

2.986

2.885

2.800

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%