Overzicht balanstotalen

van Triodos Groep en beheerd vermogen van Triodos Bank Private Banking

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Triodos Bank NV

7.152

6.447

 

 

 

Triodos Cultuurfonds NV

97

103

Triodos Fair Share Fund

255

202

Triodos Groenfonds NV

620

656

Triodos Renewable Energy Fund Plc

104

102

Triodos Sicav I

1.027

672

Triodos Micro Finance Fund

230

164

Triodos Renewable Europe Fund

63

59

Triodos Organic Growth Fund

29

0

Triodos Vastgoedfonds NV

70

72

 

 

 

 

 

 

Retail beleggingsfondsen

2.495

2.030

 

 

 

Ampere Equity Fund

0

221

Stichting Triodos-Doen

63

98

Stichting Hivos-Triodos Fonds

52

68

Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund

3

3

Stichting Triodos Sustainable Trade Fund

20

20

Triodos Ventures BV

9

11

WWB ISIS Fund

11

7

Other activities

1

46

 

 

 

 

 

 

Institutionele beleggingsfondsen

159

474

 

 

 

Totaal beleggingsfondsen

2.654

2.504

 

 

 

Triodos Bank Private Banking (totaal beheerd vermogen)

813

686

 

 

 

Triodos Foundations in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Spanje

13

10

 

 

 

 

 

 

Totaal

10.632

9.647

 

 

 

Dit overzicht bevat geen toegezegde bedragen. Overlappingen zijn mogelijk. Van een aantal instellingen was op het moment van het opstellen van dit overzicht nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar.

In dit overzicht zijn omwille van eenduidigheid balanstotalen opgenomen, behalve bij Triodos Bank Private Banking, waar het totaal beheerd vermogen conform Triodos criteria wordt vermeld.