Beleggingen en Private Banking

Triodos Investment Management biedt impact beleggingsfondsen aan particulieren en institutionele beleggers in verschillende landen. De aangeboden beleggingsfondsen variëren wat betreft omvang en risicoprofiel. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk ‘Triodos Investment Management’.

Triodos Corporate Finance in het Verenigd Koninkrijk bleef innovatieve financieringsmodellen in maatschappelijke beleggingen aanbieden. Deze bestonden onder andere uit het aantrekken van kapitaal voor Aspire en Ambition – twee maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (MVO) die als eerste met hun duurzame obligaties profiteerden van de Social Investment Tax Relief (SITR), een nieuwe belastingverlagingsregeling in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten zijn tevens uitgebreid naar gebieden buiten de MVO-sector. Zo is EUR 465.000 aangetrokken voor investering in een bekend merk insectenwerende middelen.

De omvang van de activiteiten van Private Banking is ook in 2014 aanzienlijk toegenomen. Dit geldt zowel voor Nederland als België. In België heeft Private Banking thans meer dan EUR 200 miljoen in beheer. De beleggingen in Duurzame Beleggingsfondsen zijn gegroeid met 63% (2013: 65%) of EUR 120 miljoen. Meer informatie over Triodos Private Banking vindt u hier.

De Duitse vestiging biedt Triodos Sustainable Funds, en heeft ten opzichte van 2013 een instroom aan nieuwe beleggingen gerealiseerd van 112%. De totale instroom bedroeg EUR 3,4 miljoen (2013: 1,6 miljoen).