Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

over 2014

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2014

2013

 

 

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

8.047

5.077

Overig resultaat na belastingen

22.078

20.606

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

30.125

25.683