Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

over 2014

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2014

2013

 

 

 

Nettoresultaat

30.125

25.683

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en
deelneming na belastingen

200

170

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

590

–241

 

 

 

 

 

 

Totaalbedrag rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen

790

–71

 

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

30.915

25.612