Microfinanciering – Header image (foto)

Microfinanciering

Impactmetingen

De gespecialiseerde microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management hebben kredieten verstrekt aan 102 microfinancieringsinstellingen (2013: 97) in 44 landen (2013: 44). Gezamenlijk bereikten ze in 2014 circa 8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen), en 11 miljoen kredietnemers (2013: 8,4 miljoen).

Microfinanciering – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening microfinanciering

Kredietverlening per regio

Microfinanciering – Financiering per regio (cirkeldiagram)

Onze visie

Triodos Bank is een belangrijke investeerder in de microfinancieringssector vanaf het moment dat zij in 1994 voor het eerst in deze sector heeft geïnvesteerd. We onderkenden dat duurzame ontwikkeling, en met name het aanpakken van ongelijkheid, uitsluiting en het armoedeprobleem, een wereldwijde kwestie was en hebben sindsdien onze bankexpertise in de inclusieve financieringssector ingezet om deze internationale uitdagingen het hoofd te bieden.

De laatste tien jaar hebben we gezien hoe microfinanciering zich snel heeft ontwikkeld en uitgebreid. Veel nationale overheden overal ter wereld zijn het belang in gaan zien van de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren, waarbij het merendeel van de mensen toegang heeft tot financiële diensten. Het hiaat van de financiële inclusiviteit staat nu de agenda van de Verenigde Naties en de G20. Investeerders zijn de laatste jaren in toenemende mate de mogelijkheden gaan inzien van de maatschappelijke en financiële rendementen van microfinanciering en sluizen steeds meer geld naar deze sector.

Als investeerder kan Triodos Bank invloed uitoefenen op de richting die de inclusieve financieringssector opgaat. We delen onze visie met iedereen die bij de keten betrokken is – investeerders, microfinancieringsinstellingen, banken en andere stakeholders – om het belang van de klanten te begrijpen, voor ogen te houden en daarnaar te handelen. Dit zijn doorgaans klanten met een laag inkomen, beperkte financiële kennis en weinig macht en invloed. Aandacht voor de belangen van deze mensen en hun gezinnen is de enige manier om duurzame financiële resultaten op lange termijn te bereiken.

Om een sector van inclusieve financiële dienstverlening te helpen vormen waarbij de belangen van de klant voorop staan heeft een aantal investeerders, waaronder Triodos Investment Management, ‘Principles for Investors in Inclusive Finance’ opgesteld. Deze investeerders zijn van mening dat specifieke beginselen voor investeerders in inclusieve financiering de beweging in de richting van verantwoorde financiering zal stimuleren. De beginselen zijn ontwikkeld met een brede groep stakeholders waaronder UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment Initiative) en zijn in januari 2011 gelanceerd.

Triodos Bank steunt de sector ook op andere manieren: Triodos Bank onderkent dat we in een onderling verbonden wereld leven, waar veranderingen in het ene land – zoals economische crises – een grote impact kunnen hebben aan de andere kant van de wereld. Deze onderlinge verbondenheid biedt ook enorme mogelijkheden. Daarom was Triodos Bank mede-oprichter van de ‘Global Alliance for Banking on Values’, een netwerk van banken dat het gebruik van financiën stimuleert om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen voor mensen en gemeenschappen die niet bereikt worden en het milieu.

Praktijkvoorbeeld

Avand
 

Microfinance – Praktijkvoorbeeld Avand - Tadzjikistan (foto)

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor het project?

Toen Tadzjikistan in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet Unie, bloeide de handelsgeest uit de tijden van de Zijderoute opnieuw op toen ondernemers er hun eigen bedrijven gingen vestigen. Als gevolg daarvan ontwikkelde zich al gauw een vraag naar kredieten.

Het werd echter snel duidelijk dat de bankensector buiten het bereik van veel mensen bleef en dat een groot aantal ondernemers geen toegang had tot kredieten. Met de oprichting van Arvand in 2002 werd nu juist in deze behoefte voorzien, waardoor het socio-economisch welzijn van Tadzjiekse burgers werd verbeterd door het verlenen van financiële diensten.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Na de val van de Sovjet Unie werden er minder landbouwsubsidies verstrekt en als gevolg hiervan zijn veel armen in plattelandsgebieden afkomstig uit de landbouwsector. Door meer dan tien verschillende soorten kredietproducten (alsmede deposito- en microleasediensten) te bieden, zoals individuele en groepsleningen voor veehouderijen en landbouwbedrijven, is Arvand uitgegroeid tot de op twee na grootste microfinancieringsinstelling in Tadzjikistan voor wat betreft uitstaande leningen.

53% van de 32.000 gefinancierde ondernemers betreft klanten in plattelandsgebieden die nu toegang krijgen tot financieringen. Veel van die klanten zijn landbouwbedrijven. Om de klanten op het platteland beter te kunnen bedienen is er een televisieserie ontwikkeld om ondernemers op te leiden op het gebied van financieringsvraagstukken alsmede een wekelijkse vraag- en antwoordsessie op de radio.

Doordat Arvand beseft dat vrouwen een cruciale rol spelen bij de totstandkoming van een gezonde economie zijn veel van haar financiële activiteiten en diensten gericht op het zelfstandiger maken van vrouwen in plattelandsgebieden door middel van groepskrediet. Meer dan 40% van de kredietnemers was vrouw.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Arvand wordt al sinds 2010 gefinancierd door Triodos, via de Stichting Triodos-Doen. Enkele jaren later, in 2014, hebben Triodos Investment Management en het Belgische Incofin Investment Management gezamenlijk een belang van 36% in Arvand verworven. Hierdoor werd de weg vrij gemaakt voor uitbreiding van het huidige productaanbod en voor operationele sturing naarmate de onderneming haar geografische bereik uitbreidt.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

In 2014 maakte Arvand deel uit van een overkomst voor verbetering van de toegang tot financiële dienstverlening in de plattelandsgebieden van Tadzjikistan, onder leiding van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en de Duitse regering. Op grond van deze overeenkomst werd door de Duitse overheid EUR 4,5 miljoen aan subsidies toegekend aan microfinancieringsorganisaties. Door middel van deze overeenkomst zullen de Tadzjiekse microfinancieringsinstellingen de ontwikkeling van de sector helpen.

Naast haar deelname aan de overeenkomst werkt Arvand samen met partners in binnen- en buitenland om financiële opleidingen te geven aan klanten en helpt Arvand bij het voorlichten van de bevolking over het belang van milieubescherming, in het bijzonder met betrekking tot landbouw.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Door het gevarieerde productassortiment krijgen klanten toegang, wat de lokale economie op haar beurt ten goede komt. Arvand streeft echter naar sociale impact.

Met ruim 280 medewerkers neemt Arvand deel aan de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door het planten van bomen, het sponsoren van culturele of sportevenementen en/of het mogelijk maken van activiteiten gericht op educatie en het bevorderen van familiewaarden. Medewerkers en klanten brengen samen bezoeken aan bedrijven om te leren van lokale ondernemers, en om een succesvolle omgeving mogelijk te maken waarin meer wordt samengewerkt.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Als internationale investeerder en lid van het bestuur bieden Triodos Microfinance Fund en Triodos Fair Share Fund een mate van expertise waardoor Arvand kan opschalen. Beide organisaties delen de doelstelling om een gevarieerd productassortiment aan te bieden aan meer mensen die op dit moment zijn uitgesloten van het formele financiële systeem. Arvand en Triodos willen beide de kwaliteit van leven verbeteren door middel van financiële inclusie, ter ondersteuning van ondernemers, plattelandsbewoners en vrouwen.

Methoden

Het bewijs van de impact van onze microfinancieringsactiviteiten is afkomstig uit het Duurzame Managementsysteem voor Opkomende Markten van Triodos Investment Management. Deze informatie is gebaseerd op gedetailleerde kwartaalrapportages van de microfinancieringsinstellingen en banken in de portefeuille, jaarlijkse beoordelingen, en locatiebezoeken.