Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

Alle bijeenkomsten worden gezamenlijk met de Directie gehouden. Elke bijeenkomst in 2014 (zes in totaal) werd voorafgegaan door een interne bijeenkomst waaraan uitsluitend Commissarissen deelnamen. Eén interne vergadering was gewijd aan een bespreking van het interne evaluatieverslag en aan de beoordeling van de Statutair Directeuren.

Sinds 2012 komt de Raad van Commissarissen jaarlijks ten minste één keer bijeen in een land waar de bank een vestiging heeft. In 2014 werd deze vergadering gehouden op het kantoor van de Belgische vestiging van Triodos Bank. Er werden presentaties gehouden en besprekingen gevoerd met het seniormanagement van de vestiging, waardoor de Raad meer inzicht kreeg in de Belgische activiteiten van Triodos Bank.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Directie onderhielden gedurende het jaar veelvuldig contact met elkaar, de voorzitter van de Audit & Risk Committee onderhield regelmatig en nauw contact met de Chief Financial Officer, en de voorzitter van de Nomination & Compensation Committee met de Chief Executive Officer.

Aanwezigheid van de commissarissen in 2014

Download XLS

Leden van de Raad van Commissarissen

Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen (6)

Bijeenkomsten van de
Audit & Risk Committee (4)

Bijeenkomsten van de Nomination & Compensation Committee (6)

*

De heer H. Voortman en de heer J. Lamers zijn op 23 mei 2014 afgetreden.

**

vanaf 23 mei 2014

 

 

 

 

Hans Voortman*

3/3

 

3/3

Margot Scheltema

6/6

4/4

 

David Carrington

6/6

 

6/6

Marcos Eguiguren Huerta

6/6

4/4

 

Mathieu Van Den Hoogenband

6/6

 

6/6

Jan Lamers*

3/3

 

 

Carla Van Der Weerdt

5/6

4/4

 

Aart Jan De Geus**

3/3

 

3/3

Ernst-Jan Boers**

3/3

2/2