Certificaathouders

Elk jaar wordt er een vragenformulier verspreid onder de certificaathouders in alle landen waar Triodos Bank vestigingen heeft. Via deze enquête bepaalt de bank de mate van tevredenheid onder de mensen die de bank van kapitaal voorzien en in zekere zin de ‘eigenaren’ genoemd kunnen worden. Tevens wordt met de enquête vastgesteld in hoeverre de financiële en niet-financiële resultaten van Triodos Bank in evenwicht zijn. Tot slot is de enquête van belang om inzicht te krijgen op de visie van alle stakeholders op het economische en maatschappelijke klimaat waarin de bank opereert.

In 2014 hadden drie van de vier certificaathouders die aan de enquête deelnamen het gevoel dat het contact tussen hen en Triodos Bank ‘voldoende aansloot bij hun wensen’. Bijna niemand (0,2%) vond het contact met Triodos Bank te veel. Meer dan 90% vond dat de bank het juiste evenwicht hanteerde tussen individueel rendement op de certificaten en het rendement op maatschappelijk, ecologisch en cultureel gebied. Meer informatie over de resultaten vindt u hier (Engels).

De uitkomsten van de enquête werd gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank. Ook kwam de enquête aan de orde tijdens de bijeenkomsten met certificaathouders in de verschillende landen. De uitkomsten werden tijdens de Algemene Vergadering gebruikt om vragen en discussies uit te lokken. De Algemene Vergadering zelf wordt altijd online uitgezonden. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk certificaathouders kennisnemen van de toelichting van de Directie, de Raad van Commissarissen en van het Bestuur van het Administratiekantoor.

De bijeenkomst voor certificaathouders die in maart 2014 in België werd gehouden werd bijgewoond door bijna 500 mensen. Aanwezigen konden het Bestuur van het Administratiekantoor vragen stellen, een markt bezoeken waar producten werden verkocht door klanten van Triodos Bank en diverse workshops bijwonen.

Het aandelenkapitaal van Triodos Bank wordt beheerd door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor). Het Administratiekantoor waarborgt de missie van Triodos Bank. Vertegenwoordigers van het Administratiekantoor zijn aanwezig bij de klantendagen en spreken informeel met het management van de vestigingen. Triodos Bank en het Bestuur van het Administratiekantoor willen de betrokkenheid van de certificaathouders van de bank de komende jaren nog beter faciliteren.