Wereldwijd perspectief

We leven in een boeiende tijd. Een tijd van grote uitdagingen maar ook van prachtige kansen en ontwikkelingen. Enerzijds is er sprake van economische onzekerheden, anderzijds zien we een krachtige en positieve beweging van initiatiefrijke burgers en ondernemers die samen vormgeven aan een duurzame toekomst. Deze groeiende beweging vormt de basis voor het ontwikkelen van een duurzame economie en een nieuwe manier van werken en leven.

De eurocrisis beheerst de krantenkoppen en het politieke debat. Dat was zo in 2011 en dat bleef zo in de eerste zes maanden van 2012. Die aandacht is deels begrijpelijk en terecht. Immers, de toekomst van de Europese Unie is tot op zekere hoogte afhankelijk van de vraag of de huidige financieel-economische problemen op een adequate manier worden aangepakt.

Toch stond de grondleggers van het Europese project iets anders voor ogen dan een unie die wordt beheerst door financieel-technische vraagstukken en door korte termijn zorgen over economische groei en koopkrachtontwikkeling. De grondleggers van de Europese Unie werden geleid door het besef dat Europa een aantal brede waarden deelt die de verschillende landen en culturen met elkaar verbinden. “In verscheidenheid verenigd” is niet voor niets het motto van de EU. De gedeelde waarden zijn de basis voor het ontwikkelen van duurzame welvaart.

Triodos Bank levert al ruim 30 jaar een bijdrage aan duurzame verandering. De bank is in vijf Europese landen actief: Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Vijf landen die van elkaar verschillen maar tegelijkertijd nauw met elkaar verbonden zijn. Triodos Bank laat in alle vijf de landen een sterke en gezonde groei zien. Die groei hangt samen met het gegeven dat de bank zich laat leiden door wat verbindt. Individuele, lokale kortetermijnbelangen worden overstegen. Daardoor ontstaat energie voor positieve verandering. Triodos Bank pretendeert vanzelfsprekend niet de oplossing te kennen voor de vraagstukken waar Europa momenteel voor staat. Toch is de bank ervan overtuigd dat het overstijgen van lokale en kortetermijnbelangen de sleutel tot een sterke Europese toekomst is.

De duurzame beweging waar Triodos Bank deel van uitmaakt, bestaat uit krachtige en groeiende ondernemingen. Maar groei is bij hen geen doel op zich. Bij duurzame bedrijven zoals groene energiebedrijven en lokale voedselproducenten, gaat het uiteindelijk om het realiseren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Die waarde vormt vervolgens de basis voor groei en een gezond financieel rendement.

Triodos Bank wil spaargeld laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Steeds meer spaarders en beleggers gaan bewust om met hun geld en weten Triodos Bank te vinden. Dat leidde ook in de eerste helft van 2012 tot verdere groei van de Triodos groep. Het totaal beheerd vermogen van de bank, inclusief fondsen in beheer, groeide met 8% tot EUR 7,3 miljard. De groei manifesteerde zich in alle branches van de bank, niet in de laatste plaats in Spanje. In de relatief korte tijd dat Triodos Bank in Spanje actief is, is de bank met 12 lokale vestigingen stevig geworteld geraakt in de samenleving. De Spaanse branche is de afgelopen periode sterk gegroeid en kan inmiddels haar kredieten volledig financieren met spaargeld van Spaanse klanten.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken