Resultaten en vooruitzichten

Financiële resultaten

Triodos Bank realiseerde in de eerste zes maanden van 2012 een bevredigend financieel resultaat. In deze periode steeg de winst van Triodos Bank met 31% ten opzichte van dezelfde periode van 2011. Dat betekent een winst van EUR 9,9 miljoen, tegen EUR 7,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Aangetrokken kapitaal

De BIS-ratio, een belangrijke indicator voor de solvabiliteit, van Triodos Bank is 14,6%. De bank heeft een Core Tier 1 ratio van 14,3%. Triodos Bank heeft traditioneel een sterke kapitaalpositie. Om die positie te behouden en om daarnaast verdere groei van de kredietportefeuille mogelijk te maken, richt de bank zich ook in 2012 op het aantrekken van nieuw kapitaal. Dat gebeurt door certificaten van aandelen uit te geven. De bank stelt de certificaten permanent beschikbaar en organiseert daarnaast gerichte uitgiftecampagnes.

Verwachtingen

Triodos Bank richt zich ook in de tweede helft van 2012 op het aantrekken van nieuw kapitaal. Daarbij spelen gerichte uitgiftecampagnes van verschillende branches een belangrijke rol. De bank verwacht in 2012 in totaal EUR 60 tot 80 miljoen nieuw kapitaal aan te kunnen trekken.

Onvoorziene omstandigheden daargelaten, gaat de bank in de tweede helft van 2012 uit van een verdere stabiele groei in volume.

Zeist, 30 augustus 2012

Directie van Triodos Bank

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken