Bankactiviteiten

In de eerste zes maanden van 2012 nam het balanstotaal van Triodos Bank toe met 11% tot een totaal van EUR 4,8 miljard. De groei in de eerste zes maanden van 2011 bedroeg 7%. Deze cijfers duiden op een gebalanceerde groei en ontwikkeling van de bank.

De kredietportefeuille van de bank nam in de eerste helft van 2012 toe met 9%, tegen 12% in dezelfde periode van 2011. De gerealiseerde groei is in lijn met de verwachtingen. De verhouding kredieten ten opzichte van toevertrouwde middelen is licht gedaald van 76% (ultimo 2011) naar 74% (medio 2012).

De economische crisis heeft geen aanzienlijke negatieve gevolgen voor de kredietportefeuille van de bank. In de eerste zes maanden van 2012 zijn vooral in Nederland aanvullende voorzieningen getroffen voor probleemkredieten op het gebied van biomassa. In die sector namen de voorzieningen in de eerste helft van 2012 toe met EUR 6,6 miljoen.

De toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito’s en tegoeden op betaalrekeningen, namen toe met 11%, tegen 7% in dezelfde periode van 2011.

In de eerste zes maanden van 2012 steeg het aantal klanten met 40.000 tot een totaal van 395.000. Dat betekent een toename van 11% in de eerste zes maanden van 2012.

In de eerste helft van 2012 steeg het eigen vermogen van de bank met 5% tot EUR 473 miljoen. In dezelfde periode van 2011 bedroeg de groei 6%.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken