Kerncijfers

 Download XLS

Bedragen in miljoenen EUR

Eerste halfjaar
2012

Tweede halfjaar
2011

Eerste halfjaar
2011

*

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie betrokken zijn.

**

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

***

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

Tier-1 kernkapitaal

448

426

363

Eigen vermogen

473

451

384

Aantal certificaathouders

22.532

21.638

18.272

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

4.157

3.731

3.242

Aantal rekeningen

410.451

363.086

322.345

 

 

 

 

Kredieten

3.087

2.838

2.384

Aantal

23.444

21.900

19.842

 

 

 

 

Balanstotaal

4.772

4.291

3.737

Fondsen in beheer*

2.577

2.495

2.111

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

7.349

6.786

5.848

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

73,5

70,0

58,6

Bedrijfslasten

-47,8

-46,2

-43,6

Waardeveranderingen van vorderingen

-12,4

-10,8

-5,0

Waardeveranderingen van deelnemingen

0,1

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

13,4

13,0

9,9

Belastingen bedrijfsresultaat

-3,5

-3,2

-2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

9,9

9,8

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio

14,3%

14,0%

13,4%

Solvabiliteit (BIS ratio)

14,6%

14,4%

14,3%

Bedrijfslasten/totaal baten

65%

66%

74%

 

 

 

 

Per aandeel (in EUR)

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

73

74

72

Nettowinst**

1,57

1,69

1,48

Dividend

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo***

763

720

697

 

 

 

 

De cijfers opgenomen in dit halfjaarbericht zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken