Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 Download XLS

in duizenden EUR

Eerste halfjaar
2012

Tweede halfjaar
2011

Eerste halfjaar
2011

 

 

 

 

Baten

 

 

 

Rentebaten

78.314

69.072

58.855

Rentelasten

-27.829

-23.473

-21.202

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente

50.485

45.599

37.653

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisiebaten

23.174

24.655

21.085

Provisielasten

-702

-657

-531

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisie

22.472

23.998

20.554

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat uit financiële transacties

173

205

70

Overige baten

386

227

355

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige baten

559

432

425

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

73.516

70.029

58.632

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeels- en andere beheerkosten

44.690

43.457

40.907

Afschrijvingen en waardeveranderingen op materiële en immateriële vaste activa

3.087

2.790

2.723

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten

47.777

46.247

43.630

Waardeveranderingen van vorderingen

12.385

10.773

5.028

Waardeveranderingen van deelnemingen

-50

24

83

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

60.112

57.044

48.741

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

13.404

12.985

9.891

Belastingen bedrijfsresultaat

-3.535

-3.215

-2.337

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

9.869

9.770

7.554

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen in EUR

 

 

 

Nettowinst per aandeel

1,57

1,69

1,48

Dividend per aandeel

1,95

1,95

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken