Toelichting op de balans
en de winst- en verliesrekening

Grondslagen voor consolidatie

De financiële gegevens van Triodos Bank NV en groepsmaatschappijen zijn volledig geconsolideerd. De financiële gegevens van joint ventures zijn geconsolideerd naar evenredigheid van het aangehouden belang, indien consolidatie noodzakelijk is voor het inzicht in het vermogen en resultaat van Triodos Bank NV.

Overzicht van kapitaalbelangen conform artikel 2:379 en 2:414 van het Burgerlijk Wetboek:

  • Kantoor Buitenzorg BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Kantoor Nieuweroord BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Stichting Triodos Beleggersgiro te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Triodos Assurantiën BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Triodos Cultuurbank BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Triodos Custody BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Triodos Finanz GmbH, Frankfurt am Main, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Triodos Investment Management BV, Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
  • Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management BV, Zeist, belang 50%, joint venture with joint control, consolidated pro rata to the belang held;
  • Triodos Nieuwbouw BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Triodos Bank heeft het halfjaarbericht opgesteld op basis van een consistente toepassing van waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling. Wijzigingen in Nederlandse verslaggevingrichtlijnen die verplicht van toepassing zijn vanaf 2012 heeft de bank geïmplementeerd. De nieuwe verslaggevingregels voor de waardering van valutatermijncontracten heeft geleid tot de keuze om vanaf 2012 kostprijs hedge accounting te gaan invoeren. De impact van deze wijzigingen op de waardering en resultaatbepaling ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2011 is niet van materieel belang.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken