Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

 Download XLS

in duizenden EUR

Aand-
elen
kapitaal

Agio

Her-
waard-
erings
reserve

Wettel-
ijke
reserve

Overige
reserve

Onver-
deelde
winst

Totaal eigen
vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen
per 31 december 2010

249.352

57.566

59

7.867

35.763

11.509

362.116

 

 

 

 

 

 

 

 

Toename aandelenkapitaal

12.544

5.662

 

 

 

 

18.206

Stockdividend

4.717

-4.717

 

 

 

 

Herwaardering onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

 

 

 

 

Koersverschillen buitenlandse activiteiten na belastingen

 

 

 

-109

 

 

-109

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

1.566

-1.566

Winstverdeling vorig boekjaar dividend

 

 

 

 

 

-9.943

-9.943

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

6.623

 

6.623

Overboeking naar wettelijke reserve voor ontwikkelingskosten

 

 

 

-312

312

 

Inkoop of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

 

 

Resultaat verslagperiode

 

 

 

 

 

7.554

7.554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen
per 30 juni 2011

266.613

58.511

59

7.446

44.264

7.554

384.447

 

 

 

 

 

 

 

 

Toename aandelenkapitaal

39.075

17.723

 

 

 

 

56.798

Stockdividend

 

 

 

 

 

 

Herwaardering onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

 

 

 

 

-10

Koersverschillen buitenlandse activiteiten na belastingen

 

 

 

161

 

 

161

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

 

 

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

 

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

 

 

Overboeking naar wettelijke reserve voor ontwikkelingskosten

 

 

 

-583

583

 

Inkoop of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

 

 

Resultaat verslagperiode

 

 

 

 

 

9.770

9.770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen
per 31 december 2011

305.688

76.234

49

7.024

44.847

17.324

451.166

 

 

 

 

 

 

 

 

Toename aandelenkapitaal

10.519

5.091

 

 

 

 

15.610

Stockdividend

5.653

-5.653

 

 

 

 

Herwaardering onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

-47

 

 

 

-47

Koersverschillen buitenlandse activiteiten na belastingen

 

 

 

56

 

 

56

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

5.217

-5.217

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

-12.107

-12.107

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

8.158

 

8.158

Overboeking naar wettelijke reserve voor ontwikkelingskosten

 

 

 

-275

275

 

Inkoop of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

1

 

1

Resultaat verslagperiode

 

 

 

 

 

9.869

9.869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen
per 30 juni 2012

321.860

75.672

2

6.805

58.498

9.869

472.706

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken