Kerncijfers eerste halfjaar 2012 met verdeling
over de vestigingen en business units

 Download XLS

in duizenden EUR

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal
bank-
activiteiten

Investment
Management

Private
Banking

Overig

Eliminaties

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.828.674

1.026.326

541.416

689.387

73.885

4.159.688

 

 

 

-2.953

4.156.735

Aantal rekeningen

224.626

51.290

34.734

95.603

4.198

410.451

 

 

 

 

410.451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten

1.062.542

648.195

563.453

624.695

188.090

3.086.975

 

 

 

-408

3.086.567

Aantal

18.429

2.105

1.157

1.432

321

23.444

 

 

 

 

23.444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

1.989.084

1.174.079

777.662

804.723

211.303

4.956.851

 

 

851.769

-1.036.581

4.772.039

Fondsen in beheer

 

 

 

 

 

 

2.083.321

484.373

8.973

 

2.576.667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

1.989.084

1.174.079

777.662

804.723

211.303

4.956.851

2.083.321

484.373

860.742

-1.036.581

7.348.706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

20.633

17.254

8.160

12.864

2.570

61.481

10.942

1.585

-1

-491

73.516

Bedrijfslasten

-13.324

-8.080

-6.035

-7.707

-3.115

-38.261

-8.969

-1.114

-1

568

-47.777

Waardeveranderingen van vorderingen

-7.612

-2.422

-476

-1.075

-800

-12.385

 

 

 

 

-12.385

Waardeveranderingen van deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

-303

6.752

1.649

4.082

-1.345

10.835

1.973

471

48

77

13.404

Belastingen bedrijfsresultaat

160

-1.765

-516

-1.291

367

-3.045

-493

-118

140

-19

-3.535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

-143

4.987

1.133

2.791

-978

7.790

1.480

353

188

58

9.869

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis

125,3

86,7

82,6

139,7

30,8

465,1

85,2

12,7

117,6

 

680,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

65%

47%

74%

60%

121%

62%

82%

70%

 

 

65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken