Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2012

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

4.832

4.673

Overig resultaat na belastingen

17.794

12.651

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

22.626

17.324