14. Overige schulden

Deze post bestaat uit diverse te betalen bedragen, waaronder te betalen Nederlandse en buitenlandse belastingen en sociale verzekeringspremies van EUR 7,1 miljoen (2011: EUR 3,9 miljoen).