Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2012

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Nettoresultaat

22.626

17.324

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelnemingen na belastingen

–41

–10

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

–151

52

 

 

 

 

 

 

Totaalbedrag rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen

–192

42

 

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

22.434

17.366