Triodos Bank in Nederland

Nu het stof van de kredietcrisis begint neer te dalen, worden de contouren van het economisch herstel weer zichtbaar. We moeten vaststellen dat het meer dan ooit nodig is in alle sectoren van de economie te investeren in positieve verandering. Daarom beschouwen wij het als onze opdracht ook in een tijd waarin er minder aandacht voor lijkt te zijn, te blijven investeren in kunst en cultuur, zorg en welzijn en duurzame methoden om in onze voedsel- en energiebehoefte te voorzien.

Al dertig jaar stellen spaarders en beleggers ons in staat initiatieven in deze sectoren te financieren. Het is goed te zien dat steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat financieel en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist versterken. Het ‘nieuwe bankieren’ heeft de laatste jaren dan ook een hoge vlucht genomen en duurzaamheid is een begrip waar niemand meer omheen kan.

De belangstelling voor Triodos Bank is groot. In 2010 mochten we maandelijks tweeduizend nieuwe klanten verwelkomen. Ook veel ondernemers kiezen voor een duurzamere koers. Afgelopen jaar zijn er 4.000 nieuwe bedrijven klant bij ons geworden. In 2011 verwachten we onze 200.000ste klant in Nederland te mogen verwelkomen. Mooie ontwikkelingen – waarop wij natuurlijk graag inspelen. Zo hebben we het afgelopen jaar weer veel enthousiaste, nieuwe collega’s aan weten te trekken en zijn we verhuisd naar een ruimer kantoor. U kunt voortaan eenvoudiger bij ons internetbankieren en met iDEAL veilig online aankopen doen. Op onze geheel vernieuwde website en in ons nieuwe magazine De Kleur van Geld laten wij u zien wie wij financieren en waarom.

U mag er overigens op rekenen dat wij onze invloed ook de komende periode niet alleen in financiële zin zullen blijven inzetten. Onder andere met netwerken zoals De Groene Zaak dagen wij bijvoorbeeld de overheid uit om een gunstiger ondernemingsklimaat voor duurzame ondernemingen te creëren. Dat wij als bank sterk zijn gegroeid en meer en meer als opiniërende partij worden gezien, helpt ons onze zeggingskracht en impact verder te vergroten, en relevante thema’s op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Hieronder geef ik u graag een korte impressie van de belangrijkste ontwikkelingen rond Triodos Bank in Nederland en een aantal projecten en ondernemers die wij in 2010 hebben mogen financieren.

Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland

lees het hele artikel

Kerncijfers

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden EUR

2010

2009

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen*

1.460.049

1.232.494

Aantal rekeningen

169.919

135.350

 

 

 

Kredieten

761.774

587.791

Aantal

13.606

11.365

 

 

 

Balanstotaal*

1.595.895

1.361.575

 

 

 

Totaal baten

33.177

28.746

Bedrijfslasten

-22.758

-20.166

Waardeveranderingen van vorderingen

-2.966

-2.222

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

7.453

6.358

Belastingen bedrijfsresultaat

-1.764

-1.621

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

5.689

4.737

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

115,2

96,8

 

 

 

Duurzame bouw en renovatie

Een bebouwde omgeving waar wonen, werken en recreëren elkaar afwisselen, levert een belangrijke bijdrage aan de samenhang in de buurt. Triodos Bank financiert energiezuinige, duurzame nieuwbouw en renovatie. Triodos Bank was in 2010 als financier onder meer betrokken bij:

Energiezuinig slapen

De duurzame renovatie van het voormalige Burgerziekenhuis in Amsterdam. (foto)

De duurzame renovatie van het voormalige Burgerziekenhuis in Amsterdam. Dit monumentale gebouw is gerenoveerd tot een modern, energiezuinig viersterrenhotel.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan levenskwaliteit en vervullen een cruciale rol in onze samenleving en bij de persoonlijke ontplooiing van mensen. Juist in een tijd waarin de waarde van cultuur maatschappelijk ter discussie staat, kunnen banken een grote rol spelen bij het financieren ervan. Triodos Bank was in 2010 als financier onder meer betrokken bij:

Regionaal ambacht

Museum de Kantfabriek in Horst aan de Maas. (foto)

Museum de Kantfabriek in Horst aan de Maas. Dit Limburgse museum verbindt het oude ambacht met futuristische toepassingen, zoals kant van Kevlar.

Zorg en Welzijn

Zorg en welzijn zijn van groot maatschappelijk belang, onder meer door de toenemende vergrijzing. Triodos Bank investeert in kleinschalige verzorgingshuizen waar menselijke warmte, respect en een persoonlijke benadering centraal staan. Daarnaast financiert de bank onder andere zorgboerderijen waar mensen met een beperking op een menswaardige manier kunnen leven en werken. Triodos Bank was in 2010 als financier onder meer betrokken bij:

Negen hectare biologisch

Zorgboerderij de Schermer bij Alkmaar. (foto)

Zorgboerderij de Schermer bij Alkmaar. Deze zorgboerderij biedt dagbestedingen aan verstandelijk gehandicapten en dementerenden. De Schermer is een gemengd biologisch bedrijf van negen hectare.

Voeding en landbouw

Voeding en landbouw vormen de basis van het bestaan. Verantwoorde voedselproductie erkent de relatie tussen omgeving, gezondheid en voeding. Dierenwelzijn en het vermijden van pesticiden en kunstmest staan centraal. Duurzame landbouw stoot minder broeikasgassen uit en voorkomt uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Triodos Bank was in 2010 als financier onder meer betrokken bij:

Vegetarische Slager

De Vegetarische Slager in Den Haag is de eerste winkel in Nederland voor vleesvervangers op basis van lupine, met een smaak en structuur die nauwelijks van echt vlees is te onderscheiden.

VIDEO'S

Matthijs Bierman – Triodos Bank Nederland (foto)

Matthijs Bierman

Directeur, Triodos Bank Nederland

 

Quirijn Bolle – Marqt, Nederland (foto)

Marqt, Netherlands

een nieuw soort supermarkt waar producenten rechtstreeks aan het publiek verkopen en leveren

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)